Breadcrumb

Brødsmule navigering

Jeg er ingen spesialist på hjemmesider, bruker enkel WordPress, derfor ber jeg Google av og til om å validere min egen hjemmeside. Så fikk jeg feil, bl.a. på «BreadCrumb», brødsmulenavigering. Dette hadde jeg ikke hørt om tidligere.

Dette er den navigeringslinjen som (NOEN) WordPress tema viser øverst, på toppbilet f.eks. Så lærte jeg noe nytt i dag også 🙂

Breadcrumb
Brødsmule navigering
Brødsmule navigering

Plugin for source code

Tester en ny plugin for å vise kildekode. Det er litt knot å få det til i ren WordPress. Denne plugin ser grei ut, uten fargesettinger, men ellers helt grei. Navnet er Code Snippets, merkelig nok 🙂

Koden nedenfor er funksjonen OnFormCreate, jeg tester lasting av diverse stiler og et stykke lenger ned lastes en DLL , DynDllProject.dll. Der ligger alle menyene og helt nederst er det klargjort for en eventuell MAC versjon.

Jeg kunne muligens hatt en try-catch, men pytt, pytt. Jeg tester på lasting av dll-en likevel 🙂

void __fastcall TForm1::OnFormCreate(TObject *Sender)
{
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"Transparent.style"); 	// 2
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"MetropolisUIBlack.style");
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"GoldenGraphite.style");
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"EmeraldDark.Win.style");
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"Diamond.Win.style");
	TStyleManager::SetStyleFromFile(L"Dark.style");     	// 1
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"CalypsoSE_Win.style");  // 3
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"Calypso_Win.style");
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"Blend.style");      // 4
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"AquaGraphite.style");   // 5
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"Amakrits.style");     // 6
	//TStyleManager::SetStyleFromFile(L"gamlisensteststyle.style");

	//OptionPanel = 0;
	hLibHandle = LoadLibrary( L"DynDllProject.dll" ); // Menu strings
	pmySelection = 0;

	int iret = 0;

	if( hLibHandle )
	{

	iret = CreateDynMenu( hLibHandle );

// ***                         ***
// *** Have to do something with the MAC menu later   ***
// ***                         ***
#ifdef macos

	//winabout.Visible = False;
	//winline.Visible = False;
	//winexit.Visible = False;
	//macquit.ShortCut = scCommand or Ord('Q');

#else

	//MacAbout.Visible = False;
	//macline.Visible = False;
	//macquit.Visible = False;

#endif

	}

	ZoomTrackBar->Value = 1;
}