Tester støyfilter I Lightwave

Legg merke til resultatet jeg fikk, forskjellen mellom GPU og CPU med double precision.

Noise filter on GPU:
Render Tile Size: 32
Polygon Intersection mode:

Double precision: 1m 17 sek (1m 28 s on CPU)
Watertight: 1m 7 sek
Fastest: 1m 4 sek

1m 15 sek Noise filter off

Tile Size = 64:

1m 12 sek