Blog

Språk – Languages

Everything is in Norwegian, but I have Google Translate in the upper left or right corner ( changes now and then 🙂 ). Alt er på Norsk her, men det finnes en Google Translate oppe til venstre eller høyre (Endrer seg noen ganger 🙂 ). Hvis en eller annen skulle ønske å legge in kommentarer, […]

Read More

RAD Studio

Jeg har lagt inn følgende nytt i menyen (om RAD Studio): Den leveres med to programmerings språk: Delphi (Pascal) og C++ Builder, og det er C++ jeg programmerer i. Pascal? Som en hardcore C/C++ programmerer «hater» jeg Pascal ? Nå trår jeg antagelig en del på tærne, men Pascal ses på som et skolespråk, C++ […]

Read More

Bildeformater

Jeg har nå fått til bruken av de fleste av filterene som følger med RAD Studio. Jeg skal vise koden for noen av eksemplene, men først: Vær klar over at RAD Sdudio, Firemonkey versjonen, gjør om alle grafiske bilder til 32 Bit RGB fargecode. Dvs. 3 x 8 Bit pluss Alpha. Kan du leve med […]

Read More

Tester program listing

<?phpprivate function get_time_tags(){ $time = get_time(‘d M, Y’); return $time;}?> Listingen ovenfor ser ok ut?? Litt lengre kodeliste: <?php TStream* __fastcall TForm2::OnCreateDecompressStream(TStream* const InStream, TZipFile* const ZipFile, const TZipHeader &Item, bool IsEncrypted) { try { if (IsEncrypted) { // Perform decrypt operation on AInStream. // For example, you can use your own implementation of CryptZip […]

Read More

Internasjonalisering og stilendring

Neste trinn var å få til en praktisk løsning på internasjonalisering og endring av stil («Style») og farger ved runtime. Hva med en PhotoShop Clone? Hehe, litt over hva jeg kan få til, antagelig, men et skall med tomme menyer er jo mulig 🙂 Det tok forøvrig over én måned bare å taste inn all […]

Read More

Endre stil ved runtime

En bloggpost av Sarina DuPont (19 Jan 2016) viser et eksempel i Delphi (Pascal). Dette eksemplet er så oversatt til C++ av David Millington (13 Jul 2017). Disse to skal ha æren av denne løsningen ? Et lite testprogram: En Form med 2 Stylebook og 1 TComboBox. VIKTIG: Du MÅ bruke samme navn begge steder på stilbøkene. Disse navnene […]

Read More

C++ Builder Intro

Har begynt å legge inn litt brukervegledning for C++ Builder, foreløpig kun på laveste nivå. Jeg kommer ikke til å lage nye innlegg for hver enkel side. Igjen: Dette er ikke tenkt som lærebok i programmering med C++ Builder, det er mer en huskeliste for meg slik at jeg vet hvor jeg finner ting og […]

Read More