Mitt første C++ kode i Linux

OK, det er kun 3-4 linjer, mest for å se at alt funker. Du ser utviklingmiljøet ovenfor. Jeg skrev en liten snutt i OpenSource utgaven av Microsoft editoren, Visual Studio Code het originalen, en mer OpenSource utgave heter VSCodium. Dette ble kompilert og kjørt via kommandovindu i OpenSuse. Kjøring i kommandovindu vises nedenfor-