Språk – Languages

Publisert Skrevet i Uncategorized

Everything is in Norwegian, but I have Google Translate in the upper left or right corner ( changes now and then 🙂 ). Alt er på Norsk her, men det finnes en Google Translate oppe til venstre eller høyre (Endrer seg noen ganger 🙂 ). Hvis en eller annen skulle ønske å legge in kommentarer, […]

Tester program listing

Publisert Legg igjen en kommentarSkrevet i Uncategorized

<?phpprivate function get_time_tags(){ $time = get_time(‘d M, Y’); return $time;}?> Listingen ovenfor ser ok ut?? Litt lengre kodeliste: <?php TStream* __fastcall TForm2::OnCreateDecompressStream(TStream* const InStream, TZipFile* const ZipFile, const TZipHeader &Item, bool IsEncrypted) { try { if (IsEncrypted) { // Perform decrypt operation on AInStream. // For example, you can use your own implementation of CryptZip […]