Språk – Languages

Alt er på Norsk her, men det finnes en Google Translate oppe til høyre. Hvis en eller annen skulle ønske å legge in kommentarer, må du inn i selve innlegget, dvs. ved å klikke på overskriften.

Everything is in Norwegian, but I have Google Translate in the upper right corner.

Bildeformater

Jeg har nå fått til bruken av de fleste av filterene som følger med RAD Studio. Jeg skal vise koden for noen av eksemplene, men først:
Vær klar over at RAD Sdudio, Firemonkey versjonen, gjør om alle grafiske bilder til 32 Bit RGB fargecode. Dvs. 3 x 8 Bit pluss Alpha. Kan du leve med det, så er RAD Studio en fantastisk løsning.

Du trenger kanskje ikke andre løsninger om du skal lage et program for å ta vare på mobil-bildene dine. En profesjonell utgave av det samme programmet er imidlertid helt ubrukelig fordi den gjør om alle formater til 32 Bit RGB.

Tester program listing

<?php
private function get_time_tags()
{
$time = get_time(‘d M, Y’);
return $time;
}
?>

Listingen ovenfor ser ok ut??

Litt lengre kodeliste:

<?php
TStream* __fastcall TForm2::OnCreateDecompressStream(TStream* const InStream, TZipFile* const ZipFile, const TZipHeader &Item, bool IsEncrypted)
{
 try
  {
   if (IsEncrypted)
   {
   // Perform decrypt operation on AInStream. 
   // For example, you can use your own implementation of CryptZip or AES-256.
   // return DecryptedStream;
   }
  else
  {
   return InStream;
  }
 }
 catch (Exception &e)
  {
  return InStream;
  }
}
?>

Endre stil ved runtime

En bloggpost av Sarina DuPont (19 Jan 2016) viser et eksempel i Delphi (Pascal). Dette eksemplet er så oversatt til C++ av David Millington (13 Jul 2017). Disse to skal ha æren av denne løsningen 🙂

Et lite testprogram: En Form med 2 Stylebook og 1 TComboBox.

VIKTIG:

Du MÅ bruke samme navn begge steder på stilbøkene. Disse navnene legges nemlig inn i Comboboksen!

I tillegg skal du legge inn følgende 2 funksjoner:

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject Sender) { EnumObjects([this](TFmxObject Obj) -> TEnumProcResult {
TStyleBook* pBook(dynamic_cast(Obj));
if (pBook) {
int Index = this->StyleBox->Items->Add(pBook->Name);
StyleBox->ListItems[Index]->Data = Obj;
}
return TEnumProcResult::Continue;
});

}
//—————————————————————————
void __fastcall TForm1::StyleBoxChange(TObject Sender) { if (StyleBox->ItemIndex >= 0) { StyleBook = (TStyleBook)(StyleBox->ListItems[StyleBox->ItemIndex]->Data);
}
}

Enda en ny meny og side

La ut mitt første inntrykk og test av Android Studio. Denne var utrolig enkel å bruke, ingen problemer.

Android Studio brukes for programmering i Java.

Test av verktøy (første inntrykk)

Når jeg foretar slike tester, er det (for meg) viktig å ta med et første inntrykk, men likevel (prøve å) være klar over at det egentlig bare er et førsteinntrykk, dvs. stor sjangse for at konklusjonene blir feil, jeg MÅ være klar over at på dette tidspunkt er dette er stort sett bare synsing.

Nå har jeg advart deg 🙂 Vi får alltid et førsteinntrykk , det gjelder ALLE former for møter, vi må bare være klar over det. Hva er så mitt første inntrykk av disse verktøyene? Jeg skal prøve å forklare.

Installasjon og klargjøring

Igjen: Dette er helt sikkert farget av mitt tidligere bruk av disse verktøyene, så ta det for det det er verdt.

 • Visual Studio (Microsoft), community versjonen
 • C++ Builder (Embarcadero), community versjonen
 • Android Studio, Open Source
 • QT, Open Source

Microsoft er Microsoft. Er det noen som greier å gjøre installasjon av verktøy (programmer) enkelt for brukerne, er det dem. De har sin(e) egne compiler(e), verktøyet vet hvor alt finnes, alt bare funker.

C++ builder har også sin egen compiler, derfor vet også dette settet hvor alt finnes. Det sitter fremdeles mange minner og mye begeistring igjen fra gode, gamle Borland. Dette sette ble også installert uten spesielle problemer. Jeg laget et veldig enkelt programeksempel, og det kunne kjøres direkte under Windows 10 uten flere dikkedarer.

Android studio lot seg også installere uten særlig vanskeligheter. Jeg installerte vel omtrent full pakke og alt funket rett ut av boksen. Dette ble min første «hello world» app for mobilen.

Du vil kanskje fikle litt for å sette opp (koble til) mobilen, inn i div menyer for å tillate mobilen å koble til maskinen, men såpass bør vi gamle programmerere få til 🙂

QT Gav meg noen problemer under installasjonen, kanskje mest fordi den ikke har sin egen compiler. Du MÅ fortelle QT hvor språkverktøyene finnes. Det fant de fleste, men jeg har fremdeles noen problemer med å angi Microsoft sin compiler. Denne spiller ikke rett ut av boksen, du må gjennom en deployment fase.

Installering av verktøy

Jeg har ikke tenkt å si så mye om installasjonen(e), det bør gå greit. Jeg foretrekker å begynne med Visual studio, Android Studio, deretter C++Builder og til sist QT.

Med så mange ulike verktøy installert samtidig vil problemene faktisk stå i kø når det gjelder Java Kit, Android SDK og NDK!

Android SDK forstår du hva er , men hva er Android NDK? Du trenger Android NDK dersom du tenker å lage Android programmer i C++. Det største problemet her er QT. Den skriker fordi den påstår at SDK- og NDK-kitet finnes allerede, men finner det ikke!

Android SDK/NDK problemløsing

Igjen: Jeg sier ikke at min måte å løse dette problemet på er den eneste riktige, men det funker for meg! Slik løste jeg problemet med QT og Android SDK/NDK problemet:

 1. Installer Android Studio.
 2. Start programmet
 3. Gå inn i Tools->SDK Manager

Da får du opp:

 1. Her finner du Android NDK! Klikk på for de samme som jeg har. Helt øverst ser du også hvor Android SDK legges.
 2. Avslutt programmet

Start opp QT Creator og gå inn i Tools -> Options

Da får du opp:

Der ser du hvor du skal taste inn lokasjonen til SDK og NDK. Legg merke til at NDK ligger to trinn lenger ned i SDK katalogen.

Du kan, om du ønsker det gjøre tilsvarende endringer i C++ Builder. Du finner de her under Tools -> Deployment -> SDK Manager:

Nå er du sannsynligvis på lufta Phhuuuuuuuuhhhhhhh 🙂

Tester støyfilter I Lightwave

Legg merke til resultatet jeg fikk, forskjellen mellom GPU og CPU med double precision.

Noise filter on GPU:
Render Tile Size: 32
Polygon Intersection mode:

Double precision: 1m 17 sek (1m 28 s on CPU)
Watertight: 1m 7 sek
Fastest: 1m 4 sek

1m 15 sek Noise filter off

Tile Size = 64:

1m 12 sek