QT Hands On 1

Jeg har i dag lagt ut en ny side, mitt førsteinntrykk av QT.

Som en gammel C/C++ programmerer mener jeg at jeg selvfølgelig er verdensmester i alt. Dette er min første oppstart av QT, og som vi oldiser alltid gjør, vi starter opp QT og fikler oss gjennom på en eller annen måte.

Derfor: Dette er ingen opplæring i QT, det er derimot gamlisens egen erfaring med første gangs oppstart! Du finner den i menyen under eksempler->QT eller her:

QT 1st Time Hands On

Flaut, flaut… jeg beklager!

Jeg oppdaget jeg har lagt ut to sider som egentlig er like, nemlig Gråtoner og Monochrome. Sånn går det når du noen ganger tenker på norsk og andre ganger på engelsk. 🙂 🙁

Foreløpig lar jeg begge to ligge, fjerner den ene på et senere tidspunkt.

Beklager – Gamlisen –

Firemonkey Monochrome

Firemonkey Monochrome filter har jeg kommentert andre steder. Her sier jeg bare at Firemonkey gjør om alle bilder til RGB. Så kan du tenke litt over det.

Jeg har nå lagt ut en ny side om Firemonkey Monochrome filter, et eksempel som viser design og runtime i RAD Studio. Du finner siden under Eksempler i menyen eller her:

Firemonkey Monochrome

Learning QT II

Den første brukervegledningen jeg fant, var:

Learning programming on Ubuntu:
This document shows how to compile and run a C program on Ubuntu Linux using the gcc compiler.

    1. Open up a terminal. Search for the terminal application in the Dash tool (located as the topmost item in the Launcher). ...
    2. Use a text editor to create the C source code. Type the command. ...
    3. Compile the program. ...
    4. Execute the program.

Dette er langt fra en metode jeg vil bruke. Kjøper du en bil i dag, finner du ikke en T-Ford. OK, funker det for deg, så vel bekomme. Jeg vil ha litt mer komfort, også når det gjelder programmering.

Jeg har vært med siden den gang prosessoren bare kunne regne med heltall, den gang sjefen løftet en mini-computer opp på bordet og sa: lag programmer på denne. Hva med operativsystem? compiler, linker editor? OK, sa han, her har du en editor, en compiler, en linker, alt på ruller av papirtape, – lag operativsystemet først, om du trenger det-.

Jeg bestemte meg for at DET ikke var min måte å lære et verktøy på i dag.

Learning QT

Jeg kjører et dual-boot system, Windows 10 and Ubuntu Studio, se bildet nedenfor. Jeg har tidligere kjørt Linux distroen OpenSUSE, nå har jeg installert Ubuntu Studio, men kan ikke si at jeg ser på meg selv som en Linux ekspert, langt i fra!

Dual Boot
Dual Boot

OpenSUSE blir nok sett mer på som en server-type distro, men etter min mening fungerte det helt utmerket som DeskTop versjon. Den var, for noen år siden, kjent for å være adskillig mer stabil enn Ubuntu. Årsaken til at jeg gikk over fra Open Suse til Ubuntu, var at RAD Studio kunne lage programmer for denne, i Delphi (Pascal).

Jeg har en LapTop liggende, så jeg regner med å kjøre en Dual-, eller triple-boot på denne etter hvert. Jeg har funnet frem litt lærestoff om QT, så får vi se hvor hen tiden leder gamlisen 🙂 Bortsett fra Java er det vel ikke mange andre muligheter enn disse for å lage programmer for flere operativsystemer ett sted.

https://wiki.qt.io/Basic_Qt_Programming_Tutorial
https://doc.qt.io/qt-5/gettingstarted.html
https://www.qt.io/qt-training/
https://www.qt.io/qt-training-materials/
http://zetcode.com/
https://doc.qt.io/archives/qt-4.8/how-to-learn-qt.html
https://doc.qt.io/qt-5/examples-graphicsview.html
https://doc.qt.io/qt-5/qtexamplesandtutorials.html