Voyager Shuttle Hangar

Animasjon av hangar-døra Her gjenstår en god del arbeide før jeg får til animasjonen. Døren var laget i ett stykke, men ved å dele den opp, ser det ut til å gjøre animasjonen enklere å få til. Jeg har funnet en animasjon av roller-train som sannsynlivis kan brukes som eksempel ved animasjon av hangardøra. William … Fortsett å lese Voyager Shuttle Hangar