3D

Jeg bruker Lightwave for modellering og animasjon, og Adobe Premiere for å lage video.

-sd-