Kopier til mobil og kjør app

Nå kan du rett og slett velge «Run» (debug mode). Da kopierer RAD Studio automatisk appen ut til mobilen og starter den opp .