Språk – Languages

Språk – Languages

Everything is in Norwegian, but I have Google Translate in the upper left or right corner ( changes now and then 🙂 ).

Alt er på Norsk her, men det finnes en Google Translate oppe til venstre eller høyre (Endrer seg noen ganger 🙂 ). Hvis en eller annen skulle ønske å legge in kommentarer, må du inn i selve innlegget, dvs. ved å klikke på overskriften.

Det jeg skriver om for tiden, er stort sett c++ Builder. Programmerere vil nok huske denne fra gode, gamle Borland-tiden med OWL, C++ Builder og Java Builder, men den eies vel nå av Embarcadero.

WordPress tema kan endre seg fra dag til dag alt etter hva som passer meg til enhver tid. Det stjerneskipet som du ser øverst på alle sidene, er en modell jeg har laget i Lightwave av USS Voyager fra tvserien Startrek Voyager.