2-3 C++Builder Styles

Styles-begrepet kjenner du f.eks. fra MS Word: Heading1, Heading2, Paragraph, osv. FireMonkey har ført dette begrepet over til programmeringen ved å bruke Styles i utseendet til programmet.

Rad Studio leveres med et antall ferdig oppsatte styles, og du kan velge et utseende på elementene ved designtidspunkt eller runtime. Stort sett gjelder dette fargekomposisjoner.