1-Første Inntrykk

Mine favoritt verktøy er organisert nedenfor:

Jeg programmerer stort sett i C++ og mine favoritt verktøy  er bl.a.:

  • QT
  • Visual Studio (Community edition)
  • C++ Builder
  • Android Studio
  • (Word, Notepad, etc.)

De påfølgende undersider fra dette nivået, er mitt første inntrykk av verktøyene, og planen er å øke dette etter hvert.